Bakerovnsgrenda

Bakerovnsgrenda Huseierforening

Arbeid på el-bil anlegget

Vi jobber i disse dager med å oppgradere ladestasjonene til siste kode (firmware).
Vi anbefaler derfor at dere følger litt ekstra med denne uken at alt fungerer som det skal. På øvre garasjeanlegg er det mistanke til et problem med en kabel.
Denne er bestilt byttet, og vi går igang med oppgraderinger her også så raskt dette er klart. Spørsmål? Ta kontakt.

Mvh
Styret

Generalforsamling 2021

Innkalling til forenklet Generalforsamling 2021

Grunnet den pågående situasjonen med Korona og medfølgende tiltak, gjennomføres også årets generalforsamling som forenklet generalforsamling uten fysisk oppmøte.

Tidspunkt for generalforsamlingen er 22. mars kl 19:00-21:00

Generalforsamlingen gjennomføres på følgende måte:

 • I perioden frem til planlagt sluttidspunkt for generalforsamling (22. mars kl. 21:00), kan kommentarer, innsigelser eller spørsmål knyttet til noen av sakene på agendaen sendes styret på mail.
 • Avstemming gjennomføres med såkalt «silence procedure» (den som tier samtykker):
  • Dersom man ønsker å stemme FOR foreslått vedtak, trenger man ikke skrive/ringe styret.
  • Dersom man ønsker å stemme MOT foreslått vedtak, må dette fremkomme tydelig gjennom mail eller telefon til styret.
 • I tidsrommet for generalforsamlingen (22.mars kl 19-21) vil styret være samlet og tilgjengelig på telefon
  • Geir Skille (Tun 1) – 95768315
  • Cecilie Ringnes (Tun 2) – 995 19 362
  • Kornelius Drange Hole (Tun 3) – 92095439
  • Joe Stian Eng (Tun 4) – 41172249

NB! Alle saksdokumenter (vedlegg) sendes kun på mail. Dersom noen er avhengig av å motta disse på annet vis (eller ikke har mottatt innkalling på mail innen første uken av mars), må styret kontaktes.

Agenda:

Sak 1:             Valg av møteleder

 • Styrets forslag: Cecilie Ringnes (styreleder)

            Valg av referent

 • Styrets forslag: Cecilie Ringnes

            Valg av 2 til å signere protokoll

 • Styrets forslag: Per Tore Meiholm og Camilla Steen

Konstituering

            Godkjenning av dagsorden

Sak 2:             Årsberetning 2020

Sak 3:             Årsregnskap 2020

Sak 4:             Forslag til budsjett 2021

Sak 5:             Valg av styremedlemmer og varaer

Vedlegg:

 1. Fullmaktsskjema
 2. Årsberetning 2020
 3. Årsregnskap 2020 og forslag til budsjett 2021
 4. Noter til årsregnskap 2020
 5. Kommentarer til forslag budsjett 2021
 6. Kandidater til nytt styre
« Eldre innlegg